logo
logo

II. Alkmaar in prehistorie en middeleeuwen

deel-2Tien jaar stadskernonderzoek

Redactie Van der Bijl, Reder, Rombach, Strengholt, Van Wigcheren, Cordfunke

Deel II

Auteurs zie de inhoudsopgave

Inhoud
Voorwoord7
Inleiding9
Overheidszorg en particulier initiatief:
de geschiedenis van het stadskernonderzoek in Alkmaar
13
Prehistorie
bijlage: Dieren in prehistorisch Alkmaar door dr. A. T. Clason
27
43
Het ontstaan van Alkmaar: de villa Alkmaar (9cle-t zde eeuw)47
Alkmaar in de twaalfde eeuw52
De structuur van de twaalfde-eeuwse nederzetting
bijlage: Wederom middeleeuws schoeisel uit Alkmaar door dr. W. Groenman-van Waatcringe
59
79
Alkmaar in de dertiende eeuw83
Alkmaar in de veertiende eeuw89
Stadsuitbreidingen in de dertiende en veertiende eeuw89
Alkmaar in de vijftiende eeuw109
Dieren in middeleeuws Alkmaar (II) door cl r. A. T. Clason en drs. D. C. Brinkhuizen118
Gebruiksvoorwerpen uit middeleeuws Alkmaar135
De Waag145
Huizen, straten en gebouwen in middeleeuws Alkmaar159
Zo ontstond Alkmaar: samenvatting183
Register188
Verantwoording van de afbeeldingen192
Lijst van veelgebruikte afkortingen192

Trackback van jouw site.