logo
logo

II. Alkmaar in prehistorie en middeleeuwen

deel-2Tien jaar stadskernonderzoek

Redactie Van der Bijl, Reder, Rombach, Strengholt, Van Wigcheren, Cordfunke

Deel II

Auteurs zie de inhoudsopgave

Inhoud
Voorwoord 7
Inleiding 9
Overheidszorg en particulier initiatief:
de geschiedenis van het stadskernonderzoek in Alkmaar
13
Prehistorie
bijlage: Dieren in prehistorisch Alkmaar door dr. A. T. Clason
27
43
Het ontstaan van Alkmaar: de villa Alkmaar (9cle-t zde eeuw) 47
Alkmaar in de twaalfde eeuw 52
De structuur van de twaalfde-eeuwse nederzetting
bijlage: Wederom middeleeuws schoeisel uit Alkmaar door dr. W. Groenman-van Waatcringe
59
79
Alkmaar in de dertiende eeuw 83
Alkmaar in de veertiende eeuw 89
Stadsuitbreidingen in de dertiende en veertiende eeuw 89
Alkmaar in de vijftiende eeuw 109
Dieren in middeleeuws Alkmaar (II) door cl r. A. T. Clason en drs. D. C. Brinkhuizen 118
Gebruiksvoorwerpen uit middeleeuws Alkmaar 135
De Waag 145
Huizen, straten en gebouwen in middeleeuws Alkmaar 159
Zo ontstond Alkmaar: samenvatting 183
Register 188
Verantwoording van de afbeeldingen 192
Lijst van veelgebruikte afkortingen 192

Trackback van jouw site.