logo
logo

Over ons

Adres

Stichting Alkmaarse Historische Publicaties
postadres Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar
E-mailadres info@alkmaarsegeschiedenis.nl

Bestuur

 • Leen Spaans (voorzitter)
 • Paul Post (vice-voorzitter)
 • Peter Hoek (secretaris)
 • Gerrit Prins (penningmeester)
 • Carly Misset
 • Henk Bulthuis
 • Ria de Heus

Het bestuur hanteert geen beloningsbeleid. Het bestuurswerk betreft in alle gevallen vrijwilligerswerk.

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van het uitgeven van historische publicaties over Alkmaar en zijn regio, met name van de Alkmaarse Historische Reeks; via deze publicaties bekendheid te geven aan de geschiedenis van Alkmaar en zijn regio. De Stichting is opgericht in 1977 door prof.dr. E.H.P. Cordfunke en mr.J.H. Rombach.

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41238149

RSIN: 816785351

De Stichting heeft de Culturele ANBI-status.

anbi_drukwerk_voorbeeld-300x238

Beleidsplan

 • Over het werk dat de Stichting AHP doet

De Stichting AHP bevordert de uitgaven van historische studies over Alkmaar en regio. Daartoe biedt zij auteurs de mogelijkheid tot publicatie. De Stichting AHP zorgt voor de zakelijke en inhoudelijke begeleiding en treedt op als uitgever tot en met de publiciteit en de marketing voor de uitgave. De Stichting AHP werkt samen met andere organen, als dat het succes van een publicatie kan vergroten. Te denken valt aan de afdeling Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Alkmaar, het Regionaal Archief te Alkmaar, de Historische Vereniging Alkmaar, het Stedelijk Museum Alkmaar, de Noord-Hollandse Courant.

De werkzaamheden worden verricht door de bestuursleden van de Stichting. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of andere vorm van vergoeding voor hun werk, anders dan voor daadwerkelijk en noodzakelijk gemaakte onkosten.

 • Over de manier waarop de Stichting AHP geld werft

De Stichting AHP heeft twee bronnen van inkomsten:

De Stichting AHP vraagt periodiek subsidie aan bij de gemeente Alkmaar. Per publicatie worden ook andere subsidiënten benaderd, die in verband kunnen worden gebracht met de inhoud van de publicatie (voorbeeld: bij de publicatie van het grote Hofjesboek zijn alle Alkmaarse woningbouwverenigingen en –Stichtingen en de regentencolleges van de hofjes benaderd. En met succes.). Tevens wordt gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden van enkele grote algemene instellingen zoals het Victoriefonds, Rabo, Taqa Cultuurfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Provincie Noord-Holland.

De andere bron van inkomsten is de verkoop van de boeken.

 • Over het beheer van het vermogen van de Stichting AHP

Het vermogen van de Stichting AHP wordt beheerd door het bestuur van de Stichting.

 • Over de besteding van het vermogen van de Stichting AHP

De Stichting streeft niet naar vermogensvorming, anders dan een startkapitaal voor een volgende publicatie. Voor zover de Stichting over vermogen beschikt wordt dit volledig aangewend voor de publicatie van historische werken over Alkmaar en regio.

Financieel verslag

Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van 19 februari 2021 het financieel verslag van 2020 goedgekeurd.