logo
logo

Geschiedenis van Alkmaar

Geschiedenis van Alkmaargeschiedenis-van-alkmaar

Redactie  Aten, Drewes, Kila , De Raad

Auteurs zie de inhoudsopgave Waanders Uitgevers Zwolle, ISBN 978 90 400 8370 9 (De Geschiedenis van Alkmaar is uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Alkmaarse Historische Publicaties in samenwerking met het Regionaal Archief en de Historische Vereniging Alkmaar. Daartoe is opgericht de Stichting Gedenkboek Alkmaarse Geschiedenis.)

Inhoud
Ten geleide 5
Inhoudsopgave 6
Deel 1
Tot het stadrecht(1254)
10
1 Nederzetting op het zand
Landschappelijke dynamiek en menselijke bewoning
Peter Bitter
12
2 Missionarissen van overzee
De kerstening van Kennemerland
Jurjen Vis
22
3 Van nederzetting tot handelsplaats
Resultaten van archeologisch onderzoek
Peter Bitter
31
4 Een grafelijke stad
De graven van Holland en het stadsrecht
Joost Cox
39
Scharnierpunt 11 juni 1254:
Alkmaar stad!
46
Deel 2
Van stadsrecht tot Ontzet (1254-1573)
48
5 Tussen trouw en ontrouw
Politieke en bestuurlijke ontwikkelingen
Harry de Raad
50
6 Ommuurd, volgebouwd en uitgelegd
Ruimtelijke ontwikkeling van de middeleeuwse stad
Peter Bitter
64
7 Huis, erf en straat
Woningen en werkplaatsen, leven en werken in Alkmaar
Peter Bitter
79
8 Streekcentrum in wording
De economische ontwikkeling van een marktstad
Herman Kaptein
91
9 De Sint-Laurenskerk
Bouwgeschiedenis en gebruik van de Grote Kerk
Peter Bitter
104
10 Priesters en parochianen
Over kerkpatronen, devotie en het Heilig Bloed
Jurjen Vis
115
11 Het exempel van Sint-Franciscus
Kloosters en kloosterorden
Jurjen Vis
126
12 Centrum van de Hollandse reformatie
Opkomst en vestiging van de ‘ware’ religie
Jurjen Vis
134
13 Geestmeesters en gasthuizen
De zorg voor zieken, armen en bejaarden
Jurjen Vis
146
14 Illustere humanisten
Scholen, geleerden en bibliotheken
Jurjen Vis
156
15 Tot meerdere eer en glorie van God
Kunst en muziek in en om de kerk
Jurjen Vis
169
Scharnierpunt 8 oktober 1573:
Van Alkmaar de Victorie!
186
Deel 3
Van Ontzet tot Bataafse Revolutie (1573.1795)
188
16 Hoofdstad van Holland boven het IJ
Politieke en bestuurlijke ontwikkelingen
Paul Knevel
190
17 De stad versteent
Huizen, woninginrichting en hygiëne
Peter Bitter
210
18 Kaasstad van Holland
Een markt- en verzorgingscentrum van naam
Herman Kaptein
226
19 Publiek en gedoogd
Gereformeerde dominantie en bestuurlijke tolerantie
Jurjen Vis
252
20 Chirurgijns, aalmoezeniers en weesmeesters
Welzijn, armoede en gezondheidszorg
Jurjen Vis
277
21 De jeugd geschoold
Onderwijs, wetenschap en geleerden
Jurjen Vis
301
22 Kunst voor stad en burgerij
Het culturele leven In de Gouden Eeuw en daarna
Jurjen Vis
312
Scharnierpunt 22 maart 1795:
Feest van de Vrijheid in Alkmaar!
340
Deel 4
Van Bataafse Revolutie tot heden (1795-2007)
342
23 Zonder of onder de prins?
Patriotten en orangisten
Diederik Aten
344
24 In kleine kring
Autoritair bestuur tot 1851
Diederik Aten en Hans Koolwijk
360
25 De burger in beeld
Modern bestuur in een oude stad
Harry de Raad en Hans Koolwijk
371
26 Alkmaar verdrukt
Collaboratie en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog
Jan van Baar en Hans Koolwijk
382
27 Mondige burgeres
Naoorlogse politieke ontwikkelingen
Diederik Aten en Hans Koolwijk
394
28 Alkmaar in de groei
De ruimtelijke expansie na 1945
Harry de Raad en Hans Koolwijk
407
29 Ingehouden industrialisatie
De economische modernisering van een marktstad
Herman Kaptein
417
30 Geloven in de stad
Kerken en gelovigen in beweging
Jurjen Vis
441
31 Weldadigheid in nieuwe kaders
Sociale hulp, medische zorg en stadsreiniging
Jurjen Vis
465
32 Openbaar en bijzonder
Onderwijs voor elke levensbeschouwing
Jurjen Vis
481
33 Kunst zij ons doel
Het culturele leven in een provinciestad
Jurjen Vis
499
34 Sport verovert de stad
Opkomst en ontwikkeling van de georganiseerde
sportbeoefening
Gerrit Valk
530
Beredeneerde bibliografie 542
Register van persoonsnamen 566
Over de auteurs 574
Colofon 575

Trackback van jouw site.