logo
logo

IV. Van Spaans beleg tot Bataafse tijd

Alkmaars stedelijk leven in de 17e en 18e eeuwdeel-4

Redactie Van der Bijl, Noordegraaf, Rombach, Strengholt, Van Wigcheren, Cordfunke

Deel IV

Auteurs zie de inhoudsopgave

Inhoud
Woord vooraf 7
Inleiding
Prof.dr. E.H.P Cordfunke
9
Familie en factie in de alkmaarse stedelijke politiek
Drs. M. van der Bijl
12
Godsdientif Alkmaar 1573-1795
Prof. dr. O.J de Jong
33
Levenstandaard en levensmiddelenpolitiek in Alkmaar vanaf het eind
Van de 16de tot in het begin van de 19de eeuw
Drs. I. Noordegraaf
55
Alkmaarse natuurwetenschapper uit de 16de en 17de eeuw
Prof. dr. H.A.M. Snelders
101
Twee Alkmaarse dichters uit het begin van de Gouden Eeuw:
Pieter Janssoon Schaghen en Cornelis Pierssoon Schaghen
Prof. dr. L. Strengholt
123
Van grote en kleine schilder in Alkmaar
D.P. van Wigecheren
141
Verantwoording 160

Trackback van jouw site.