logo
logo

IX. Artistiek en ambachtelijk

Architectuur, kunsten en nijverheid in Alkmaar, 14e -20e eeuwdeel-9

Redactie Van der Bijl, Drewes, Van der Eerden-Vonk, Kaptein, Noordegraaf, Streefkerk, De Vries;

Deel IX

Auteurs zie de inhoudsopgave

Inhoud
Woord vooraf 7
‘Het Hof van Sonoy’. Bouw- en bewoningsgeschiedenis
P.C. van der Eerden
9
Passchier Lammertijn. Uitvinder of bedrieger?
H. Kaptein
57
Thomas Pietersz. Baert. Boekdrukker in de Langestraat
A. van Diepen
79
De zegepraal der goede beginselen. Enkele vroege interieuronderdelen,
ontworpen door Pierre Cuypers voor de RK Laurentiuskerk te Alkmaar
C. Rogge
87
“Om opgenomen en bewaard te blijven”.
De geschiedenis van een schenking aan het Stedelijk Museum te Alkmaar
H.D.E Bos
105
Een rijkdom aan lijnen. Een verkenning van het werk van de Alkmaarse architect.
P.J. van der List, 1920-1940
C. Rogge
123

Trackback van jouw site.