logo
logo

V. Alkmaarse silhouetten

Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgevingdeel-5

Redactie Van der Bijl, Noordegraaf, Rombach, Strengholt, Van Wigcheren, Cordfunke

Deel V

Auteurs zie de inhoudsopgave

Inhoud
Woord vooraf 7
Alkmaar in prehistorie en middeleeuwen: nieuwe gegevens
Porf. Dr. E.H.P. Cordfunke
9
Grepen uit de ontginninggeschiedenis van Heiloo
Dr. J.K. de Cock
36
Textielnijverheid in Alkmaar, 1500-1850
Drs. L. Noordegraaf
39
Een klein Alkmaars sterretje Over Alida Bruno en haar literaire bedrijvigheid
Prof. Dr. L. Stengholt
65
Werkschuwheid en misbruik van sociale voorzieningen
Het beleid in de Alkmaarse armenzorg 1750-1815
Drs. C.J. van Baar en drs L. Noordegraaf Gijsbert
91
Fontein Verschuir (1764-1838)
Mr.J.H. Rombach
109
De schilder Pieter Plaseen poging tot kritische berwaardering
D.P. van Wigcheren
139
Pater Jan Hof, ter gedachtenis
Redactie
153
Deo Vacare
Prof. dr.F.W.N.Hugenholtz
155
Errata
Redactie
159
Verandwoording 159
Register, delen I-V 161

Trackback van jouw site.