logo
logo

VI. Alkmaar in de 19e eeuw

Facetten van een stedelijke samenlevingdeel-6

Redactie Van der Bijl, Noordegraaf, Rombach, Strengholt, Van Wigcheren, Cordfunke

Deel VI

Auteurs zie de inhoudsopgave

Inhoud
Woord vooraf 7
Maclaine Pont als ALkmaars magistraat Gedurende zijn eerste ambtsperiode (1858-1864)
C. van der Wal
10
Kerelijk Alkmaar in de negentiende eeuw 19

J.D. Kila

19
De Alkmaarse stadtekenschool(1825-1869)
En de twee tekenmeester A. de Visser en M.J. Stucki
J.H. Rombach
38
Het tekensgenootschap “Kunst zij ons doel” Oefenplaats en venster
D.P van Wigcheren
56
“Een vriendenwoordje op een los blaadje”
Bettine Siertsema
75
Met vallen en opstaan Armoede en levenstandaard in Alkmaar, 1850-1914
L.F. van Loo
93
Onder de maar De Alkmaarse wezenzorg in het midden van de negentiende eeuw gemeten
aan de minimum-lengtemaar voor de militie
A. van loo-Mulder
107
Sociaal-democratie in Alkmaar, 1883-1894
H.A. Wognum
118
Vereningingsleven en verzuiling te Alkmaar, 1850-1925
A. Labrie
137
Over de auteurs 163
Register 164
Verantwoording 168

Trackback van jouw site.