logo
logo

VII. Kennemer Historie

Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgevingdeel-7

Redactie Van der Bijl, Noordegraaf, Rombach, Strengholt, Van Wigcheren, Cordfunke

Deel VII

Auteurs zie de inhoudsopgave

Inhoud
Inhoud 5
Woord Vooraf 7
Archelogische krniek
Prof. dr. E.H.P. Cordfunke
9
Adalbert van Egmond, een diaken in het gezelschap van Sint Willibrord?
Drs. G.N.M. Vis
17
Enkele werken van de 16w-eeuwse Alkmaarse schilder Cornelis Cornelisz. Buys
Drs. Sandra de Vries
37
Zorgen over Bergen en de Bergermeer.
De nalatenschap van Hendrik van Brederode, 1568 – 1611 63
H. Schoorl
63
Nieuw werk van Pieter Janssoon Schaghen
Prof. dr. L. Strengholt
99
Dovrties, separaties en verbeterhuis. De keerzijde van het huwelijksleven
in Alkmaar in de achttiende en vroege negentiende eeuw.
Drs. J.Joor
107
“Zijt meester van de taal, Gy zijt het van ’t Gemoed!”
De rederijkerskamer ‘Bilderdijk’ te Alkmaar(1848-1919)
Drs. M. van Hattum
131
Zuilen in verzet. Een onderzoek naar de mate van verzuiling van de
Almaarse verzetorganisaties OD, LO, KP en RVV
Drs. Gerrit Valk
143
Register 157

Trackback van jouw site.