logo
logo

VIII. Tussen streek en randstad

Alkmaar in de twintigste eeuwdeel-8

Redactie Van der Bijl, Noordegraaf, Rombach, Strengholt, Van Wigcheren, Cordfunke

Deel VIII

Auteurs zie de inhoudsopgave

Inhoud
25 Jaar redactie: een terugblik 7
Valkenburg door de ogen van een Alkmaarse archivaris
J.H. Rombach
17
De stadsuitbreidingen van Alkmaar, 1880-1940
S. Pathuis
25
Honderd jaar museambeleid
D.P. van Wigcheren
47
Zestig jaar muziekleven in Alkmaar, 1890-1950
Bert Koopman
69
Onverdraagzaamheid en triomfalisme
J.D. Kila
83
Een ontmoeting met koningin Wilhemina
E. Prins
107
De Alkmaarse krantenstrijd, 1945-1950
J. Van de Plasse
121
Alkmaar, tussen streek en Randstad 151
C. Cortie
131
Twee kleurrijke figuren
D.P. van Wigcheren
181
De stadvernieuwing in Alkmaar, 1958 – 1990
J.A.W. Gremmée
183
C.M.I. Roozenmond, burgenmeester van Alkmaar, 1977 – 1988 211
Register 223
Verantwoording van de foto’s 229

Trackback van jouw site.