logo
logo

XI. De Sint Laurens in de steigers

Bouwen, beheren en restaureren van de Alkmaarse Grote Kerkdeel-11

Redactie Drewes, Van der Eerden-Vonk, Kaptein, Noordegraaf, Streefkerk, De Vries, Verhoeven

Deel XI

Auteurs zie de inhoudsopgave

Inhoud
Woord vooraf
P. Bitter en L. Noordegraaf
7
De kerk van van Alkmaar voor 1470
P.Bitter
11
Begraven onder de zerken
P.Bitter
101
Een opmerkelijke muntvondst op een opmerkelijke plaats
H.W.Jacobi
225
De restauratie van de Grote of Sint Laurenskerk
P.Verhoeven
237
Het in 1885 verdonkeremaande gewelf uit de Sint Laurenskerk
W.Haakma Wagenaar
273

Trackback van jouw site.